Sedmibolestný a sedmiradostný růženec

Vedle tradičních růžencových tajemství a desátků zmíněných výše existuje ještě např. růženec sedmibolestný a sedmiradostný. Oba tyto typy jsou schváleny církví.

Sedmibolestný růženec je spojen se svátkem Panny Marie bolestné ( 15. září ). Předmětem rozjímání při tomto růženci je tzv. sedm bolestí Panny Marie . Sedmibolestný růženec se zrodil v řádu servitů . V průběhu staletí byl potvrzen více papeži a za splnění určitých podmínek jsou s ním spojeny i odpustky .

Růženec začíná stejným způsobem jako růženec klasický. Poté však nenásledují úseky 5 × 10 zdrávasů, ale 7×7 zdrávasů, s těmito vedlejšímu větami:

1. kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované ,

2. s kterým jsi utekla do Egypta ,

3. kterého jsi s bolestí tři dny hledala ,

4. který se s tebou setkal na křížové cestě ,

5. kterého jsi viděla umírat na kříži ,

6. kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí ,

7. kterého jsi s bolestí do hrobu položila .

Mezi jednotlivé úseky se stejně jako v běžném růženci vkládají modlitby Sláva Otci, Otčenáš, příp. Fatimský dodatek. Na konci růžence se místo Zdrávas královno recituje modlitba k bolestné Panně Marii.

Kromě sedmibolestného růžence existuje taktéž sedmiradostný růženec, jenž se vyvinul ve františkánském prostředí. Uctívá se při něm sedm radostí Panny Marie :

1. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí z Ducha svatého počala ,

2. s kterým jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí Alžbětu navštívila ,

3. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, v Betlémě porodila ,

4. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, třem králům ke klanění představila ,

5. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí v chrámě nalezla ,

6. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila ,

7. který tě, Neposkvrněná Panno, na nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval .

Pro modlitbu těchto růženců se vyrábí zvláštní růžence (rozuměj předměty) se 7×7 zrníčky.

Fatima

Sitemap | Impressum