Standardní Maria

Tajemství radostná

Tajemství radostná

1. kterého jsi z Ducha svatého počala ,

2. s kterým jsi Alžbětu navštívila ,

3. kterého jsi v Betlémě porodila ,

4. kterého jsi v chrámě obětovala ,

5. kterého jsi v chrámě nalezla .

Tajemství světla

Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu ,

2. který zjevil v Káně svou božskou moc ,

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání ,

4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu ,

5. který ustanovil Eucharistii .

Tajemství bolestná

Tajemství bolestná

1. který se pro nás krví potil ,

2. který byl pro nás bičován ,

3. který byl pro nás trním korunován ,

4. který pro nás nesl těžký kříž ,

5. který byl pro nás ukřižován .

Tajemství slavná

Tajemství slavná

1. který z mrtvých vstal ,

2. který na nebe vstoupil ,

3. který Ducha svatého seslal ,

4. který tě, Panno, do nebe vzal ,

5. který tě v nebi korunoval .

Fatima

Sitemap | Impressum