Tajemství bolestná

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Verím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoritele nebe i zeme. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se pocal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpel pod Pontiem Pilátem, ukrižován umrel i pohrben jest; sestoupil do pekel, tretího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud prijde soudit živé i mrtvé. Verím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, spolecenství svatých, odpuštení hríchu, vzkríšení tela a život vecný. Amen.

Modlit se na velkých korálků a)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků a)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme a1)
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého veríme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Na malých kuličkách se modlíme a2)
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Na malých kuličkách se modlíme a3)
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého nadevšechno milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Modlit se na velkých korálků b)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků b)

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují

Modlit se na velkých korálků b)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme 1)

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. který se pro nás krví potil, Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Modlit se na velkých korálků c)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků c)

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují.

Modlit se na velkých korálků c)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme 2)

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. který byl pro nás bičován, Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Modlit se na velkých korálků d)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků d)

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují.

Modlit se na velkých korálků d)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme 3)

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. který byl pro nás trním korunován, Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Modlit se na velkých korálků e)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků e)

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují.

Modlit se na velkých korálků e)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme 4)

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. který byl pro nás trním korunován, Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Modlit se na velkých korálků f)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Modlit se na velkých korálků f)

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují.

Modlit se na velkých korálků f)

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Na malých kuličkách se modlíme 5)

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. který byl pro nás ukřižován, Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Fatima

Sitemap | Impressum